Parkeren in de buurt

Er is voldoende parkeermogelijkheid in de Slachthuislaan waar in het midden tussen de rijvakken een brede parkeerstrook is.

Enkele overdekte parkeergarages :

Parking Dansaert, Nieuwe Graanmarkt 2, 1000 Brussel – www.qpark.be
Parking Lepage, Léon Lepagestraat 23-31, 1000 Brussel – www.qpark.be
Parking P 58, Bisschopsstraat 1, 1000 Brussel – www.interparking.com